1559613771-700x530.jpg 1559613772-700x5301.jpg

CÀ PHÊ "DANH TRANG"

Lắp đặt máy rang Vina Roaster 30kg/mẻ hot air hồi khí

Chi tiết dự án

  • Vina Roaster
  • 07.05.2019
  • Thục Phán, Long Xuyên