Máy rang cà phê Vina Roaster

Công suất: 30kg/mẻ, 90 - 120kg/giờ
Liên hệ
Công suất: 30kg/mẻ, 90 - 120kg/giờ
Liên hệ
Công suất: 60kg/mẻ, 180 - 240kg/giờ
Liên hệ
Công suất: 60kg/mẻ, 180 - 240kg/giờ
Liên hệ
Công suất: 120kg/mẻ, 360 - 480kg/giờ
Liên hệ