Máy rang cà phê Brotek Double Drum

Máy rang cà phê Brotek Double Drum 1KG

Công suất: 1kg/mẻ, 9- 12kg/giờ
Liên hệ

Máy rang cà phê Brotek Double Drum 3KG

Công suất: 3kg/mẻ, 9- 12kg/giờ
Liên hệ

Máy rang cà phê Brotek Double Drum 6KG

Công suất: 6kg/mẻ, 18 - 24kg/giờ
Liên hệ

Máy rang cà phê Brotek Double Drum 12kg

Công suất: 12kg/mẻ, 36- 48kg/giờ
Liên hệ

Máy rang cà phê Brotek Double Drum 22kg

Công suất: 22kg/mẻ, 66-88kg/giờ
Liên hệ

Máy rang cà phê Brotek Double Drum 30kg

Công suất: 30kg/mẻ, 90-120kg/giờ
Liên hệ