Máy rang cà phê PS Roaster

Công suất: 1kg/mẻ, 9- 12kg/giờ
Liên hệ
Công suất: 3kg/mẻ, 9- 12kg/giờ
Liên hệ
Công suất: 6kg/mẻ, 18 - 24kg/giờ
Liên hệ
Công suất: 12kg/mẻ, 36- 48kg/giờ
Liên hệ
Công suất: 30kg/mẻ, 90-120kg/giờ
Liên hệ