1543307417-1.jpg 1543307418-3.jpg 1543307419-2.jpg

2T CAFE

Lắp đặt máy rang Vinaroaster 10kg

Chi tiết dự án

  • Vina Roaster
  • 16.11.2017
  • Khu Dân Cư Lộc Phát - Bảo Lộc