1544490231-1.jpg 1544490233-2.jpg 1544490234-3.jpg 1544490235-4.jpg

Cà Phê TroPic Coffee Roaster

Lắp đặt máy rang Vinaroaster 10kg - phiên bản Double Drum - Mặt Gang Đúc Nguyên Khối

Chi tiết dự án

  • Vina Roaster
  • 04.12.2018
  • Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai