1560221944-2.jpg 1560221945-3.jpg 1560221946-4.jpg 1560221946-5.jpg

CHA CAFE

Lắp đặt máy rang VNR 10kg/mẻ

Chi tiết dự án

  • Vina Roaster
  • 07.06.2019
  • Long Thành, Đồng Nai