1560223895-1.jpg 1560223896-2.jpg 1560223897-3.jpg 1560223898-4.jpg

CƠ SỞ RANG A SƠN

Lắp đặt máy rang Vinaroaster - VNR30 cho a Sơn

Chi tiết dự án

  • Vina Roaster
  • 29.05.2019
  • Tp Gia Lai, Gia Lai