1544492913-1.jpg 1544492914-2.jpg 1544492915-3.jpg 1544492916-4.jpg

Cơ sở rang xay - A Tuệ

Lắp đặt máy rang Vinaroaster 5kg cho

Chi tiết dự án

  • Vina Roaster
  • Thành Phố Bảo Lộc , Lâm Đồng