1614579500-1.jpg 1614579500-2.jpg 1614579500-3.jpg

CÔNG TY CÀ PHÊ ANH THƯ PHÁT - MÁY RANG 60KG HOT AIR HỒI KHÍ

Vina Roaster lắp đặt hệ thống máy rang cà phê 60kg hot air hồi khí.

Thông tin dự án

  • Vina Roaster
  • Nhơn Trạch - Đồng Nai