1560223588-1.jpg 1560223589-2.jpg 1560223590-3.jpg

CÔNG TY CÀ PHÊ HOÀNG TÂM THỨC

Vinaroaster Lắp đặt máy rang Vinaroaster 30kg Hot air cho A Thức

Chi tiết dự án

  • Vina Roaster
  • 09.06.2019
  • Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng