1543305968-1.jpg 1543305969-2.jpg 1543305970-3.jpg

CÔNG TY DALAMIRO JSC

Lắp đặt máy rang Vinaroaster 30kg Hot Air Hồi Khí và Máy tách đá

Chi tiết dự án

  • Vina Roaster
  • 25.11.2018
  • Đức Trọng Lâm Đồng