1544492643-1.jpg 1544492645-2.jpg 1544492646-3.jpg 1544492647-4.jpg

CÔNG TY KEANTY COFFEE

Lắp đặt máy rang 30kg

Chi tiết dự án

  • Vina Roaster
  • 05.12.2018
  • Phnom Penh, Campuchia