1614572767-6.jpg 1614572767-1.jpg 1614572768-2.jpg 1614572768-3.jpg 1614572768-4.jpg

Hồng Kỳ International Coffee - 60KG HOT AIR HỒI KHÍ

Lắp đặt hệ thống máy rang cà phê công suất 60kg hot air hồi khí cho HỒNG KỲ COFFEE

Thông tin dự án

  • Vina Roaster
  • Điện Biên