1652251407-1.jpg 1652251408-2.jpg 1652251408-3.jpg 1652251408-4.jpg

Lắp đặt bàn giao máy rang công suất 30kg hot air hồi khí

VinaRoaster lắp đặt bàn giao máy rang công suất 30kg hot air hồi khí cho A Sang thương hiệu VitaCaffe - Kiên Giang

Thông tin dự án
  • VinaRoaster
  • An Giang

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: