1652250751-1.jpg 1652250751-2.jpg 1652250751-3.jpg 1652250751-4.jpg 1652250751-5.jpg

Lắp đặt chuyển giao công nghệ máy rang cà phê công suất 120kg hot air hồi khí

VinaRoaster lắp đặt chuyển giao công nghệ máy rang cà phê công suất 120kg hot air hồi khí cho Anh Dũng - LATO COFFEE - Châu Đốc, An Giang

Thông tin dự án
  • VinaRoaster
  • Châu Đốc, An Giang

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: