1644912719-1.jpg 1644912720-2.jpg 1644912720-3.jpg

Lắp đặt chuyển giao công nghệ máy rang cà phê công suất 30kg hot air hồi khí

VinaRoaster lắp đặt chuyển giao công nghệ máy rang cà phê công suất 30kg hot ải hồi khí - Công ty Giọt Xưa - Khánh Hòa, Dak Lak

Thông tin dự án

  • VinaRoaster
  • Hòa Khánh, Dak Lak

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: