1650443600-3.jpg 1650443600-1.jpg 1650443600-2.jpg 1650443601-4.jpg 1650443601-5.jpg

Lắp đặt chuyển giao công nghệ máy rang cà phê công suất 60kg Double Drum

VinaRoaster lắp đặt chuyển giao công nghệ máy rang cà phê công suất 60kg Double Drum - Công ty Gờ Càfê - Anh Liêm - Tân Phú

Thông tin dự án

  • VinaRoaster
  • Tân Phú

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: