1614579192-1.jpg 1614579192-2.jpg 1614579192-3.jpg 1614579192-4.jpg

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG 3 MÁY RANG CÀ PHÊ CÔNG SUẤT 120KG - PHAN SAPA

Vina Roaster lắp đặt hệ thống 3 máy rang cà phê công suất 120kg hot air

Thông tin dự án

  • Vina Roaster
  • Đồng Nai

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: