1625197580-yrangcaphe10kgvinaroaster1.png 1625197581-ayrangcaphe10kgvinaroaster.png 1625197581-yrangcaphe10kgvinaroaster3.png 1625197581-yrangcaphe10kgvinaroaster4.png

Lắp Đặt Máy Rang Cà Phê 10kg - Anh Long - Green Coffee

Vina Roaster lắp đặt máy rang cà phê 10kg cho Anh Long – chủ quán Green Coffee tại Thành Phố Buôn Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk

Thông tin dự án

  • Vina Roaster
  • Thành Phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: