1625196267-mayrangcaphe15kg.png 1625196268-mayrangcaphe15kg1.png 1625196268-mayrangcaphe15kg2.png 1625196268-mayrangcaphe15kg3.png

Lắp Đặt Máy Rang Cà Phê 15kg - Anh Đông Tại Tân Phú

Vina Roaster tiến hành lắp đặt và bàn giao máy rang cà phê có công suất 15kg cho anh Đông tại Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin dự án

  • Vina Roaster
  • Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: