1658798441-1.jpg 1658798442-2.jpg 1658798442-3.jpg 1658798442-4.jpg

Lắp đặt máy rang cà phê 20kg Double Drum

VinaRoaster lắp đặt máy rang cà phê 20kg Double Drum cho thương hiệu COFFEE SUBIN tại Đak Lak

Thông tin dự án
  • VinaRoaster
  • Đak Lak

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: