1625717897-roasterdoublewalldrum25kg1.png 1625717897-roasterdoublewalldrum25kg2.png 1625717897-roasterdoublewalldrum25kg3.png

Lắp Đặt Máy Rang Cà Phê 25kg Double Wall Drum - Pleikou Coffee - Anh Lĩnh

Vina Roaster lắp đặt máy rang cà phê 25kg Double Wall Drum cho anh Lĩnh - chủ cơ sở Pleikou Coffee tại Cần Thơ.

Thông tin dự án

  • Vina Roaster
  • Cần Thơ

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: