1658799893-1.jpg 1658799893-2.jpg 1658799893-3.jpg

Lắp đặt máy rang cà phê 3kg Double Drum VinaRoaster

VinaRoaster lắp đặt máy rang cà phê 3kg Double Drum VinaRoaster - Anh Khánh

Thông tin dự án
  • VinaRoaster
  • Thủ Đức, HCMC

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: