1625211665-mayrangcaphe60kghotair1.png 1625211666-mayrangcaphe60kghotair2.png 1625211666-mayrangcaphe60kghotair3.png 1625211666-mayrangcaphe60kghotair4.png

Lắp Đặt Máy Rang Cà Phê 60kg Hot Air – Anh Khải – Cà Phê Tình Người

Vina Roaster lắp đặt máy rang cà phê 60kg công nghệ hot air cho anh Khải – chủ trạm dừng chân Minh Khải kiêm chủ quán cà phê Tình Người tại Sóc Trăng.

Thông tin dự án

  • Vina Roaster
  • Sóc Trăng

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: