1625711093-yrangcaphe10kgvinaroaster1.png 1625711093-yrangcaphe10kgvinaroaster2.png 1625711093-yrangcaphe10kgvinaroaster3.png

Lắp Đặt Máy Rang Cà Phê 6KG - Anh Tiến - Ghill Coffee

Vina Roaster lắp đặt máy rang cà phê 6kg cho Anh Tiến - chủ quán Ghill Coffee tại Thủ Đức

Thông tin dự án

  • Vina Roaster
  • Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: