1625716312-ayrangcaphevinaroaster6kg2.png 1625716313-ayrangcaphevinaroaster6kg3.png 1625716313-ayrangcaphevinaroaster6kg1.png

Lắp Đặt Máy Rang Cà Phê 6Kg - ATOM Coffee - Anh Quyền

Vina Roaster lắp đặt máy rang cà phê 6kg cho anh Quyền - chủ ATom Coffee tại Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc, Bình Chánh.

Thông tin dự án

  • Vina Roaster
  • Bình Chánh

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: