1560226934-1.jpg 1560226934-2.jpg

THÚY NGUYÊN COFFEE

Lắp đặt máy rang 30kg/mẻ hot air hồi khí cho Cty Cà phê Thuý Nguyên

Chi tiết dự án

  • Vina Roaster
  • 11.06.2019
  • Cty Cà phê Thuý Nguyên , TP Cam ranh Khánh Hoà