1625130173-mayrang10kg.png 1625130173-mayrang10kg1.png 1625130174-mayrang10kg2.png 1625130174-mayrang10kg3.png

VINA ROASTER LẮP ĐẶT MÁY RANG CÔNG SUẤT 10KG TẠI TWITTER BEANS COFFEE

Mẫu máy rang cà phê công suất 10kg của Vina Roaster sản xuất được Twitter Beans Coffee lựa chọn với mục đích hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của quán. Công suất 10kg cho một mẻ rang là biện pháp hiệu quả cho quán đáp ứng sản lượng tiêu thụ hằng ngày và giảm thiểu các chi phí đầu vào so với lúc đầu.

Thông tin dự án

  • Vina Roaster
  • Hà Nội

=> XEM THÊM TẠI YOUTUBE: