1614573119-1.jpg 1614573119-2.jpg 1614573119-3.jpg 1614573120-4.jpg 1614573120-5.jpg

VUA CÀ PHÊ SẠCH - MÁY RANG CÔNG SUẤT 120KG AUTOMATIC

Vina Roaster chuyển giao hệ thống dầy chuyền sản xuất cà phê công suất 120kg hot air automatic cho thương hiệu VUA CÀ PHÊ SẠCH

Thông tin dự án

  • Vina Roaster
  • Quận 9