1559095654-1.jpg 1559095656-2.jpg 1559095656-3.jpg

XƯỞNG RANG THẢO HUY COFFEE - HÀ NỘI

Công ty Vinaroaster lắp đặt máy rang 30kg công nghệ hot air hồi khí cho anh Thìn chủ cơ sở Thảo Huy , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội

Chi tiết dự án

  • Vina Roaster
  • 29.05.2019
  • Huyện Phú Xuyên , Hà Nội