Máy rang cà phê GStyle Double Drum

Máy rang cà phê UG Style Double Drum 6KG

Công suất: 6kg/mẻ, 18 - 24kg/giờ
Liên hệ

Máy rang cà phê UG Style Double Drum 15KG

Công suất: 15kg/mẻ, 45 - 60kg/giờ
Liên hệ

Máy rang cà phê UG Style Double Drum 30KG

Công suất: 30kg/mẻ, 90 - 120kg/giờ
Liên hệ