Máy rang cà phê thương mại

Máy rang cà phê 5kg

Máy rang cà phê 5kg

Công suất: 15-20kg/hr
Liên hệ
Máy rang cà phê 10kg

Máy rang cà phê 10kg

Công suất: 30 - 40kg/hr
Liên hệ
Máy rang cà phê 20kg

Máy rang cà phê 20kg

Công suất: 60 - 80kg/hr
Liên hệ