Máy rang cà phê công nghiệp

Máy rang cà phê 30kg hot air

Công suất: 30kg/mẻ, 90 - 120kg/giờ
Liên hệ

Máy rang cà phê 30kg hot air hồi khí

Công suất: 30kg/mẻ, 90 - 120kg/giờ
Liên hệ

Máy rang cà phê 60kg hot air

Công suất: 60kg/mẻ, 180 - 240kg/giờ
Liên hệ

Máy rang cà phê 60kg hot air hồi khí

Công suất: 60kg/mẻ, 180 - 240kg/giờ
Liên hệ

Máy rang cà phê 120kg hot air hồi khí

Công suất: 120kg/mẻ, 360 - 480kg/giờ
Liên hệ