Máy rang cà phê công nghiệp

Máy rang cà phê 30kg

Công suất: 90 - 120kg/hr
Liên hệ

Máy rang cà phê 30kg hot air

Công suất: 90 - 120kg/hr
Liên hệ

Máy rang cà phê 30kg hot air hồi khí

Công suất: 90 - 120kg/hr
Liên hệ

Máy rang cà phê 60kg

Công suất: 120 - 180kg/hr
Liên hệ

Máy rang cà phê 60kg hot air hồi khí

Công suất: 120 - 180 kg/hr
Liên hệ

Máy rang cà phê 90kg hot air hồi khí

Công suất: 120 - 180 kg/hr
Liên hệ

Máy rang cà phê 120kg hot air hồi khí

Công suất: 120 - 180 kg/hr
Liên hệ