Máy rang cà phê Double Drum

Máy rang cà phê Double Drum 1KG

Máy rang cà phê Double Drum 1KG

Công suất: 1kg/mẻ, 15 - 20kg/giờ
Liên hệ
Máy rang cà phê Double Drum 3KG

Máy rang cà phê Double Drum 3KG

Công suất: 3kg/mẻ, 15 - 20kg/giờ
Liên hệ
Máy rang cà phê Double Drum 6KG

Máy rang cà phê Double Drum 6KG

Công suất: 6kg/mẻ, 15 - 20kg/giờ
Liên hệ
MÁY RANG CÀ PHÊ DOUBLE DRUM 12KG

MÁY RANG CÀ PHÊ DOUBLE DRUM 12KG

Công suất: 12kg/mẻ, 30 - 40kg/giờ
Liên hệ